Eftersom vår metod varken kräver rivning eller bilning så slipper man all form av rivningsavfall och bortforslande av detta.
För att hålla hög miljögaranti har BRAWOLINER (tillverkare av rördelar) låtit en avdelning (dricksvatten) på Plastics Commission of the German Federal Helth Authorities – göra tester på de rördelar som används vid renovering av avloppsrör.

Resultatet visar att det varken förekommer lukt, färg eller att vattnet som funnits i ledningarna blir grummligt.
I en sammanfattning av vattentestet skriver Plastics Commission of the German Federal Health Authorities följande:

– On the grounds of the test results there are no reservation of the water hygienic point of view about the use of the 2-components, EP-impregnating resin Kondur 160 BRAWO 1 for laminate and polyester needle felt hoses to sealing and reconstruction of sewer.

MATERIAL

Tillverkningen av rör och rördelar sker industriellt under kontrollerade former.

- SACPIPE grenrör tillverkas av SACPRO AB i Falun www.sacpro.se

- BRAWOLINER (rördelar) tillverkas av KOB, KARL OTTO BRAUN & CO. KG i Tyskland www.kob.de

INSTALLATION

Impregnering och förberedande arbete inför installationen sker i mobila anläggningar på arbetsplatsen, utanför aktuellt objekt. Allt arbete utförs av utbildade installatörer med kontinuerlig utbildning inom teknik, miljö och produktutveckling. Arbetet skall följa miljöledningssystem ISO 14001 eller motsvarande.

AVFALL

Rör och rördelar anpassas i antal och längd exakt efter behov. Inget spill blir kvar på arbetsplatsen. Överblivet, icke härdat material återanvänds.

Härdat material är klassat som icke miljöfarligt avfall och källsorteras enligt gällande bestämmelser, eller enligt ISO 14001.

 

Miljö_Trast AB