Trast AB använder sig av produkter från Sacpipe connection system, metoden går ut på att man installerar ett helt nytt rör i de gamla rörledningarna.

Vi börjar med att rensa de gamla rören så att det blir helt fria från beläggningar. De nya rören förebereds för installation i en mobil arbetsplats utanför fastigheten.

stambyte_trast AB

Via ett specialtillverkat installtionsverktyg vrängs sedan det nya röret på plats i den gamla rörledningen.
Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, skarvförskjutningar eller till och med saknas bitar av ledningen.
Vår metod skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret.

Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt PP-rör. När det nya röret är på plats fräser vi upp alla stickledningar för att kunna installera grenrör. Grenröret installeras med hjälp av ett verkytg som är specialdesignat för sticklednings storlek och vinkeln, för att få en perfekt passform och ett bra slutresultat.

metod_trast AB

När grenröret är på plats installeras ett motrör som överlappar grenröret och nu är det nya rörsystemet klart! Fördelen med denna metod är att rörsystemet är helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar, oavsett hur lång sträckan är.

stambyte_trast AB