Genom att slippa rivning av badrum, bilning av golv och andra ingrepp som ökar kostnaden kan Trast AB alltid erbjuda sina kunder ett mycket prisvärt alternativ till ett traditionellt stambyte.

En vanlig fråga är -Hur mycket kostar en relining? Det är väldigt svårt att på rak arm säga hur mycket pengar man sparar jämfört med ett traditionellt stambyte, eftersom det kan skilja en hel del från fall till fall. Det kan bero på allt i från hur långa rör som ska relinas, hur rörsystemet ser ut och hur många stickledningar som finns i systemet.

För att få en mer klar bild över kostnaden på ett objekt behöver man göra en förstudie, där man får en uppfattning över hur rörsystemet ser ut och vilka åtgärder som krävs,  men det man kan säga är att det alltid blir bra mycket billigare än ett traditionellt stambyte.

Men istället för att sitta och undra vad saker och ting kostar, ring oss så försöker vi svara på alla era frågor!

kostnadseffektivt_Trast AB