Brawoliner_trastABSåhär skriver SACPRO AB som är utvecklare och leverantör av Sacpipe connection system:

Auktoriserade Installatörer av Sacpipe Connection System – En trygghet för kunden

Vi ställer höga krav på våra auktoriserade installatörer. För oss handlar det om ett helhetstänk, som omfattar allt från utbildning av installatörer till en snabb, miljömedveten och kostnadseffektiv installation med en garanterad hög kvalitet.

 

Som kund vet du att dina nya rör installeras med ett material av högsta kvalité som är testat och dokumenterat. Installatörerna är utbildade och installerar enligt Sacpipe Connection Systems installationsbeskrivning.

Det är bara några av de krav vi ställer på våra auktoriserade installatörer.

Det är det som gör skillnad för kunden, de är trygga, de vet att resultatet blir av högsta kvalité. Vi rekommenderar att ni använder er av en auktoriserad installatör som genomgått de utbildningssteg och uppnått de mål som SACPRO AB anser nödvändiga för ett lyckat resultat.

 

Auktoriserad_TrastAB