Relining - Det bästa alternativet till stambyte

Trast AB är ett av Stockholms snabbast växande företag inom relining och med över 25 års erfarenhet inom Bygg- och VVS-branschen utför våra certifierade montörer installationer och rör-renoveringar av högsta kvalitet.

Trast AB använder sig endast av produkter från Sacpipe connection system, produkter som är framtagna för att fungera tillsammans och alltid ge ett lika säkert och bra resultat.

Vi erbjuder våra kunder en smidig och funktionell lösning på deras rörproblem. Vårt mål är att ge kostnadseffektiva lösningar för både fastighetsägare och boende.

Kontakta oss så berätta vi mer!

Kostnadseffektivt

Genom att slippa rivning av badrum, bilning av golv och andra ingrepp som ökar kostnaden kan Trast AB alltid erbjuda sina kunder ett mycket prisvärt alternativ till ett traditionellt stambyte.

En vanlig fråga är -Hur mycket kostar en relining? Det är väldigt svårt att på rak arm säga hur mycket pengar man sparar jämfört med ett traditionellt stambyte, eftersom det kan skilja en hel del från fall till fall. Det kan bero på allt i från hur långa rör som ska relinas, hur rörsystemet ser ut och hur många stickledningar som finns i systemet.

För att få en mer klar bild över kostnaden på ett objekt behöver man göra en förstudie, där man får en uppfattning över hur rörsystemet ser ut och vilka åtgärder som krävs,  men det man kan säga är att det alltid blir bra mycket billigare än ett traditionellt stambyte.

Men istället för att sitta och undra vad saker och ting kostar, ring oss så försöker vi svara på alla era frågor!

kostnadseffektivt_Trast AB

Miljö

Eftersom vår metod varken kräver rivning eller bilning så slipper man all form av rivningsavfall och bortforslande av detta.
För att hålla hög miljögaranti har BRAWOLINER (tillverkare av rördelar) låtit en avdelning (dricksvatten) på Plastics Commission of the German Federal Helth Authorities – göra tester på de rördelar som används vid renovering av avloppsrör.

Resultatet visar att det varken förekommer lukt, färg eller att vattnet som funnits i ledningarna blir grummligt.
I en sammanfattning av vattentestet skriver Plastics Commission of the German Federal Health Authorities följande:

– On the grounds of the test results there are no reservation of the water hygienic point of view about the use of the 2-components, EP-impregnating resin Kondur 160 BRAWO 1 for laminate and polyester needle felt hoses to sealing and reconstruction of sewer.

MATERIAL

Tillverkningen av rör och rördelar sker industriellt under kontrollerade former.

- SACPIPE grenrör tillverkas av SACPRO AB i Falun www.sacpro.se

- BRAWOLINER (rördelar) tillverkas av KOB, KARL OTTO BRAUN & CO. KG i Tyskland www.kob.de

INSTALLATION

Impregnering och förberedande arbete inför installationen sker i mobila anläggningar på arbetsplatsen, utanför aktuellt objekt. Allt arbete utförs av utbildade installatörer med kontinuerlig utbildning inom teknik, miljö och produktutveckling. Arbetet skall följa miljöledningssystem ISO 14001 eller motsvarande.

AVFALL

Rör och rördelar anpassas i antal och längd exakt efter behov. Inget spill blir kvar på arbetsplatsen. Överblivet, icke härdat material återanvänds.

Härdat material är klassat som icke miljöfarligt avfall och källsorteras enligt gällande bestämmelser, eller enligt ISO 14001.

 

Miljö_Trast AB

Metod

Trast AB använder sig av produkter från Sacpipe connection system, metoden går ut på att man installerar ett helt nytt rör i de gamla rörledningarna.

Vi börjar med att rensa de gamla rören så att det blir helt fria från beläggningar. De nya rören förebereds för installation i en mobil arbetsplats utanför fastigheten.

stambyte_trast AB

Via ett specialtillverkat installtionsverktyg vrängs sedan det nya röret på plats i den gamla rörledningen.
Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, skarvförskjutningar eller till och med saknas bitar av ledningen.
Vår metod skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret.

Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt PP-rör. När det nya röret är på plats fräser vi upp alla stickledningar för att kunna installera grenrör. Grenröret installeras med hjälp av ett verkytg som är specialdesignat för sticklednings storlek och vinkeln, för att få en perfekt passform och ett bra slutresultat.

metod_trast AB

När grenröret är på plats installeras ett motrör som överlappar grenröret och nu är det nya rörsystemet klart! Fördelen med denna metod är att rörsystemet är helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar, oavsett hur lång sträckan är.

stambyte_trast AB

Follow @TrastAB on twitter.